Se alle projekter

Redefinering af holdbarhed: REWINNUSE tilgangen til bæredygtige trævinduer

Research
Research
Slovenia
Special use case

REWINNUSE-projektet, i samarbejde med M-Sora, det Slovenske Skov Institut og det Norske Institut for Bio-økonomisk Forskning (NIBIO), sigtede mod at tackle de udfordringer, som slovenske trævareproducenter står overfor i forbindelse med at skaffe råmateriale, især nåletræ. Med nåletræ, der bliver en stadig mere knap og dyr ressource, blev alternative træarter og innovative vinduesdesign udforsket.

Projektet testede brugen af alternative træsorter og demonterbare samlinger til trævinduer med henblik på miljøvenlige løsninger, samtidig med at afhængigheden af markedsudsving reduceredes.

"Tector sensors provide us with critical remote monitoring of wood moisture content, a key factor in wood durability. Their precision allows for real-time data collection across various locations, facilitating thorough scientific analysis and ensuring optimal performance and longevity of our wood products."
Boštjan Lesar
Head of the Infrastructure Centre for Preparation, Ageing and Field Testing of Wood and Lignocellulosic Materials. University of Ljubljana

Udfordring

Slovenske trævareproducenter står overfor betydelige udfordringer med at skaffe nåletræ, det primære materiale til trævinduer. Manglen og de stigende omkostninger ved at bygge i nåletræ nødvendiggør udforskning af alternative træarter.

Derudover var der et ønske om at reducere afhængigheden af klæbemidler og silikone-forseglinger, hvilket gør en cirkulær håndtering af byggematerialer mere miljøvenlig og mindre kompleks.

Løsning

REWINNUSE-projektet adresserede disse udfordringer ved at undersøge produktionen af trævinduer ved hjælp af alternative træarter.

Dette involverede samarbejde med industriaktører og forskningsinstitutioner for at teste forskellige træarter, herunder skotsk fyr, douglasgran, robinie, kastanje, termisk modificeret poppel og affaldstræ fra større sortimenter.

For at observere ydeevnen af disse alternative træarter under udendørs forhold besluttede REWINNUSE-teamet at gennemføre feltforsøg på forskellige lokationer, herunder Norge (Fureneset og Ås) og Centraleuropa (Ljubljana).

Brugen af Tectors proaktive fugtmonitorering muliggjorde fjernovervågning af træfugt, en afgørende faktor for træets holdbarhed. Tectors sensorer og dataanalyser faciliterede overvågning af fugtniveauer i realtid på tværs af alle lokationer, hvilket gjorde det muligt for forskerne at downloade data og udføre videnskabelige evalueringer forbundet med specifikke vejrforhold og andre relevante egenskaber.

Et innovativt og smart vinduesprofil design, med demonterbare samlinger og tør glasering, blev udforsket for at forbedre bæredygtigheden og reducere afhængigheden af traditionelle materialer.

Impact

Projektet giver værdifuld viden om muligheden for at bruge alternative træarter til vinduesproduktion. Forsøg udført på forskellige lokationer gav data om træprofilernes ydeevne under udendørs forhold. Brugen af Tector muliggjorde fjernovervågning af træfugtindhold, afgørende for vurdering af holdbarheden og den endelige kvalitet.

På trods af udfordringer som ekstrem nedbør viste projektet effektiviteten af PU/akryl-belægninger i at opretholde fugtstabilitet. Ikke coatede flader udviste dog drastiske fugtindhold svingninger, hvilket understreger nødvendigheden af beskyttende belægninger. For eksempel viste nogle prøver betydelige stigninger i fugtindhold, hvilket indikerer tilstedeværelsen af usund fugt og efterfølgende forrådnelse. Specielt observationer af en genanvendt sølvgranprofil afslørede en hurtig stigning i fugtindhold, hvilket signalerede delaminering kort efter forsøgets start. Dette understreger vigtigheden af materialevalg og naturligvis holdbarhedstestning.

REWINNUSE-projektets resultater giver viden om praktiske løsninger til trævareindustrien, hvilket giver producenterne mulighed for at tilpasse sig skiftende markedsdynamikker samtidig med at de omfavner bæredygtige praksisser. Ved at diversificere råmaterialekilder og vedtage innovative designmetoder kan industrien fremme modstandsdygtighed og minimere dens miljømæssige fodaftryk, hvilket bidrager til en mere bæredygtig fremtid.