Se alle projekter

Forbedring af bygnings kvaliteten med Tectors trådløse fugtmonitorering i massivtræ projekter.

Developer
Education
Norway
Flat roof

Kruse Smith, en førende norsk projektudvikler og entreprenør, udnytter Tectors fugthåndteringsløsning i deres massivtræ byggeprojekter. Ved strategisk placering af Tectors sensorer opnår de værdifuld indsigt i fugtniveauer, hvilket sikrer bedre kontrol over bygnings kvaliteten og proaktiv identifikation af potentielle problemer.

Dette casestudy fremhæver, hvordan innovativ brug af teknologi forbedrer byggeprocesser og mindsker risici i storskala projekter.

"The industry builds a great deal, although we actually have very little knowledge. Ever since the advent of the vapor barrier, there have been many challenges. Here, a tool like the one from Tector can be incredibly useful in addition to the valuable in capturing potential damages through changes in the wood moisture content both continuously and after the construction has been put into use.”
Raymond Finstad
Project Engineer, Kruse Smith

Udfordring

I storskala byggeprojekter, der involverer massivtræ, er styring af fugtniveauer afgørende for at forhindre skader og sikre strukturel holdbarhed. Traditionelle metoder til at overvåge fugt er ofte tidskrævende, manuelle og mangler realtidsdata, hvilket kan føre til potentielle risici for uopdagede problemer og dyre reparationer.

Løsning

Kruse Smith implementerede Tectors trådløse fugtighedsmonitorering på deres massivtræ projekt. Disse sensorer blev strategisk placeret i udsatte områder tilbøjelige til fugtopsamling, såsom langs tagkanten og under vinduer, for kontinuerligt at overvåge fugtniveauer.

Data-analysen og alarmsystemet i Tectors løsning muliggjorde proaktiv identifikation af problemer, hvilket igen assisterede kundens rettidige indgreb for at kunne opretholde et tørt og sundt byggeri.

Impact

Implementeringen af Tectors fugtighedssensorer forbedrede markant bygning kvaliteten og risikostyringen for Kruse Smith. Ved at opdage fejl i tagkonstruktionen og identificere områder med fugtopsamling, muliggjorde sensorerne hurtige korrigerende handlinger, hvilket forhindrede potentielle skader og dyre reparationer.

Derudover forbedrede gennemsigtigheden fra sensordata samarbejdet mellem byggeriets aktører, hvilket fremmede en kultur med proaktiv risikominimering og kvalitetssikring.

Kruse Smith anbefaler brugen af Tectors sensorer til andre aktører i branchen for effektiv fugthåndtering og dokumentation i byggeprojekter.