Se alle projekter

Fugtighedssensorer forbedrer byggesikkerhed

Engineer
Health
Denmark
Prefabricated facade elements

Glostrup Hospital er i gang med at opføre et nyt neurorehabiliteringscenter på 25.000 m2, dedikeret til pleje af patienter med hjerneskader og rygmarvsskader. Integrationen af intelligente fugtighedssensorer, faciliteret af samarbejde mellem byggefirmaet og konsulentvirksomheden COWI, forbedrer sikkerhedsforanstaltningerne for bygherrer.

Denne case study udforsker den strategiske placering og proaktive overvågning af fugtniveauer i udsatte områder af byggeriet, og fremhæver sensorernes afgørende rolle i kvalitetssikring og bæredygtighedsindsatser.

"We believe that sustainability, digitalization and new technologies must be combined to achieve our ambitious climate goals. It has become clear to us that a collaboration with Tector's sensor solution is a step in the right direction to achieve our goals."
Marianne Friis
Arkitema, COWI

Udfordring

Konsulentfirmaet COWI deltager i projektet med ansvar for byggeledelse og professionel supervision. For at gøre dette har de valgt at inkludere Tectors fugtighedsstyringsløsning, som blandt andet skal overvåge træfacader. Hele hospitalet er dækket af mere end 100 præfabrikerede træelementer.

Byggepladsens eksponering for fugt udgør betydelige risici for strukturens integritet, indtil den er fuldt lukket. Lars Møller, byggepladsleder hos COWI, fremhæver udfordringen ved at sige, "Indtil byggeriet er helt lukket, er vand en risikofaktor i alle byggesager." Identifikation og afbødning af disse risici krævede en proaktiv tilgang og tæt samarbejde mellem interessenterne for at sikre udviklingens sikkerhed og integritet.

Løsning

I samarbejde med COWI har Tector anbefalet sensorplaceringer på særligt udsatte risikoområder af bygningen, såsom omkring soklen, i brystningsmurene og på de nordvendte facader. Sensorerne er også placeret på facadeelementer ved hver facade for at indsamle data til reference. Sensorer er placeret i toppen og ved jorden, i forskellige hjørner. Derudover er sensorerne blevet brugt til kontinuerligt at overvåge, at elementerne tørrer korrekt.

Lars Møller, byggepladsleder hos COWI, understreger vigtigheden af at integrere fugtighedssensorer for at reducere risici, og siger:

Det startede med, at byggefirmaet foreslog at placere sensorer i træelementerne for at øge sikkerheden for bygherren." Strategisk placering af Tector-sensorer målrettede sårbare områder, hvilket muliggjorde realtidsovervågning og proaktiv risikostyring.

I større trækonstruktioner vil jeg klart anbefale en kvalitetssikring med indbyggede sensorer. Det skaber en sikkerhed for både bygherre og byggefirma, at dokumentationen er i orden.

Lars Møller, byggepladsleder, COWI

Impact

Inklusionen af Tectors fugtighedsstyringsløsning i byggefirmaets kvalitetsplan forbedrer dokumentationen og beskytter mod fugtrelaterede problemer. Marianne Friis fra Arkitema fremhæver de bredere fordele og siger:

"Ved at tage en proaktiv tilgang til fugtmåling i byggeriet er det muligt at spare byggefirmaet både tid og penge på kvalitetssikring, samtidig med at ressourceforbruget og dermed CO2-udledningen reduceres ved udskiftning af beskadigede materialer."

Desuden sætter integrationen af sensorteknologi en præcedens for fremtidige træprojekter, i overensstemmelse med COWI-Arkitemas vision om at udnytte teknologi til bæredygtige byggepraksisser. Marianne Friis fra Arkitema fortsætter:

"Hos COWI/Arkitema mener vi, at bæredygtighed, digitalisering og nye teknologier skal kombineres for at nå vores ambitiøse klimamål. Det er blevet klart for os, at et samarbejde med Tectors løsning er et skridt i den rigtige retning for at nå vores mål."