Sensorer

Sensorer til

flade tage og trækonstruktioner

Proaktiv fugtmonitorering af flade tage, facader og andre højrisikoområder giver arbejdsro til at fokusere på andre områder af konstruktion og ejendomsdrift, samt mulighed for datadrevne beslutninger og konfliktløsning.

Download datablad
Connectivity
LoRaWAN
Certifications
CE mark, verification by Danish Technical institute
Internal sensors
wood moisture content, humidity, and temperature measurement
Lifetime
up to 10 years with the transmission every 4 hours
Casing
Robust, durable, water and dust-proof casing designed for harsh environments
Illustration of tector moisture detection sensor
Forbindelse
LoRaWAN
Certificeringer
CE-mærke, verificeret af Dansk Teknisk Institut
Indbyggede sensorer
Måler træets fugtindhold, relativ luftfugtighed og temperatur
Levetid
Op til 10 år med transmission hver 4 time
Robust design
Robust, holdbart vand- og støvtæt kabinet designet til barske miljøer

Kom hurtigt i gang.

Beskyt din bygning og dine budgetter mod uforudsete fugtskader på minutter, ikke måneder.

1
Tilslut din gateway for at forbinde dine sensorer til internettet. Den leveres forudkonfigureret og vil automatisk oprette forbindelse til dine sensorer.
2
Placer eller monter med to isolerede skruer. Vi rådgiver om, hvordan du bedst dækker din bygning og risikoområder. Scan QR-koden for at aktivere på mindre end et minut.
3
Modtag rapporter og advarsler, når der opstår udfordringer, så du kan fokusere på at passe dit arbejde.

Projekt typer

Kontakt os for rådgivning, så vi i samarbejde kan præcisere, hvor sensorer skal placeres.

Udfordringen

Vi ved alle, at beslutningen om at konstruere et fladt tag medfører risici.

 • Det udgør i gennemsnit 3,31% af de samlede byggeomkostninger.
 • Vi har i gennemsnit konstateret mere end 1 skade under byggeriet
 • Statistikker viser, at mere end 50% af projekterne har fejl i deres flade tag, hvilket fører til kritiske forstyrrelser efter overlevering.

Defekter opstår på grund af:

 • Hast under byggeriet og mangel på kvalitetssikring
 • Tekniske designproblemer
 • Materialer & andre underleverandører beskadiger tagpap ved et uheld.

Udover at være et risikoområde, øges risikoen for indtrængning på et fladt tag med:

 • Solceller (tilføjer vægt og/eller gennembrydning af overfladen)
 • Grønne/blå tage & tagterrasser (tilføjer lag ovenpå konstruktionen, hvilket komplicerer lækagesøgning)
 • Tekniske installationer (tilføjer mange gennembrydninger og komplikationer, der kan være svære at forsegle 100%)

Løsningen

Installer sensorer for hver 15-25 m2 tæt på risikoområder (afhænger af tagets kompleksitet).

 • Sensorerne installeres under tagpap og isolering, men oven på tagdækningsmembranen.
 • Sensorerne installeres af folkene på byggepladsen på under et minut pr. sensor.
 • Dette giver en øjeblikkelig advarsel, så snart tagpappet har en defekt, og vand trænger ind i isoleringslaget - før det bliver dyrt at reparere og skader konstruktionen underneden.

Fordele ved sensorerne

 • En billigere og mere effektiv løbende kvalitetssikring af arbejdet på taget.
 • Øjeblikkelig detektion, der muliggør reparationsomkostninger op til 95% billigere end senere detektion.
 • Forøget fokus på kvalitet gennem hele projektet og gennemsigtighed, der muliggør bedre samarbejde og færre konflikter.
 • Øget forsikringsevne og besparelser på op til 50% på egenrisiko relateret til vandindtrængning.

Tagkonstruktioner

CLT flade tage

1 sensor pr. 10 til 25 m2 (afhængigt af tagets risikoniveau og værdien af ​​interiøret). Sensoren kan installeres nedefra med isolerede stifter, der måler i CLT-pladens toppanel.

 • Vandindtrængning gør toppanelet vådt, hvilket har ført til, at mange CLT-tage rådner og mister deres strukturelle funktion.
 • En lille defekt kan føre til varige skader.

Prefabrikerede tagkassetter af træ

1 sensor pr. element.

 • Kan detektere indbygget fugt under installationen, hvilket kan føre til skimmelvækst.
 • 1 lille hul eller utættet del i den øverste membran ødelægger kassetten.
 • Grønt tag eller solceller øger risikoen og omkostningerne ved skader.

Tag med træskelet

Sensorer i risikoområder omkring kviste, skorsten, m.m.

 • Kan detektere ventilation, der ikke er udført korrekt, hvilket fører til langsigtede, overdrevne fugtniveauer, der fører til skimmelvækst.
 • Lækage og kondens omkring gennemføringer.

Facacder

CLT-vægge

1 sensor pr. 40 m2 i gennemsnit. Varierer meget afhængigt af bygningens risikoprofil. Placer sensorer under vinduer eller tæt på fundamentet.

 • Væggene er udsatte for regn under opførelsen, og entreprenøren skal sikre det rigtige fugtniveau ved lukning. En ressourcekrævende manuel opgave.
 • Væggene får fugt fra fundamentet, utætheder fra taget eller gennembrydninger, der ikke er forseglet korrekt (vinduer, ventilation osv.)

Prefabrikerede facadeelementer af træ

1 sensor pr. 4 element i kritiske områder (øverste hjørner og nederst tæt på fundamentet og i hjørnerne)

 • Elementerne får vandindtrængning under opførelsen på grund af overskydende vand fra tag, åbne membraner under installationen osv.
 • Elementerne får overskydende vand fra omkringliggende konstruktion (tag, altaner, højt tryk i højden osv.)

Træskeletvægge

Sensorer i risikoområder

 • Væggene får fugt fra fundamentet, utætheder fra taget eller gennembrydninger, der ikke er forseglet korrekt (vinduer, ventilation osv.)

Dæk

CLT dæk

1 sensor pr. 50 m2 under opførelsen.

 • Dækkene er udsatte for regn under opførelsen, og entreprenøren skal sikre det rigtige fugtniveau ved lukning. En ressourcekrævende manuel opgave.
 • Dækkene kan få indkapslet fugt på grund af beton på stedet eller lukning ved høje fugtniveauer.

Badeværelser

Sensorer kan placeres under vådrum for at detektere uønskede lækager. De kan placeres på betonplader eller CLT-plader.

 • Membraner kan svigte over tid.
 • Forhastet underleverandørarbejde kan føre til massive omarbejdninger.

Altaner

Det anbefales at placere 1 sensor pr. altan, da altaner historisk set har været kilde til mange fugtskader.

 • Vand kan trænge ind ved de rette og regnforhold.
 • Samlinger mellem altanen og bygningen kan være sårbare områder.
 • Hvis lækager ikke opdages, vil vandet løbe ind i bygningen og beskadige etagerne nedenunder.

Mellemrum i bygninger

Krybekælder, teknisk skakte, elevator skakte, områder mellem bygninger osv., er alle områder, hvor vandindtrængning kan forårsage varige skader, da lækager ofte opdages meget sent.

Nye byggemetoder/-teknikker

Placer sensorer for at øge tilliden til en ny byggemetode eller nye materialer, der kræver ekstra forsikring for andre projektinteressenter.

Ikke-standardmetoder skaber bekymring for bygherre og forsikring. Kræver mere dokumentation.

Nye materialer, der overvåges i dag, omfatter bl.a.:

 • Halm isolering
 • Træfiber isolering
 • Nye kassetter i træ, der introduceres på markedet

FAQs

Hvad er levetiden for Tector fugtsensor?

Sensoren er produceret til at holde i 10 år ved transmissioner hver 4. time.

Hvor præcis og nøjagtig er sensoren?

Målingerne er meget præcise, da enheden bruger en bred modstandsmåleskala (fra 10 kΩ helt op til 10 GΩ). Træfugtindhold: 0,3 % målt på et præcist punkt (i intervallet 8-20 %). Relativ fugtighed: 2 % RH (i intervallet 10 til 90 %). Temperatur: 0,2 °C (i intervallet -20 til 60 grader). Alle målinger strækker sig ud over dette interval med en reduceret nøjagtighed.

Er der behov for vedligeholdelse af fugtsensorerne?

Nej, ingen vedligeholdelse er nødvendig. Efter du har installeret sensoren, kan du læne dig tilbage og slappe af og nyde de data, du er ved at modtage. Læs mere om dataene.

Hvor fugtbestandig er selve sensoren?

Sensorerne er resistente over for høj fugtighed, da de er PCB-beskyttet.

Hvad er forskellen mellem en fugtlogger og en sensor?

En fugtlogger gemmer hver fugtmåling lokalt på loggeren, ofte ved hjælp af et SD-kort eller lignende, som senere kan hentes manuelt og overføres til en computer til analyse osv. Sensoren vil straks overføre målingen til skyen, hvilket gør hver måling tilgængelig i realtid og fjerner eventuelle lagringsbegrænsninger, f.eks. et SD-kort kunne have. Med sensorer kan du få adgang til realtidsdata via en praktisk dashboard og behøver ikke længere gå rundt med fugtloggere.

Hvordan opsætter jeg fugtsensorer?

At komme i gang med vores fugtsensor kan gøres på få minutter. Du skal blot tilslutte gatewayen, og så virker den. Sensoren skal skrues fast med 2 skruer, og derefter registreres den i få klik ved at scanne en QR-kode på sensoren, som sender dig til vores system (uden at installere en app), og i få klik er den registreret og operationel.

Hvad hvis jeg skal opsætte sensoren et svært tilgængeligt sted?

Intet problem, sensoren kan forlænges med ledninger.

Hvad er Tectors sensors tilslutning?

LoRa-protokollen, der er bredt understøttet og har voksende dækning. Langdistancekommunikation med ekstremt lavt strømforbrug. Gateways dækker en radius på op til 500 meter.

Hvor stor er fugtsensoren?

Tector’s fugtsensor er en diskret, lille sensor, der kan installeres hvor som helst.

Har du stadig spørgsmål?

Tal med en ekspert for at lære mere.
Aftal møde