Se alle projekter

Forbedring af den konstruktionsmæssige bæredygtighed i Oxford Jesus College Northgate House

Consultant
Education
United Kingdom
Mass timber

Smith & Wallwork stod over for risici for vandskader under opførelsen af Northgate House i centrum af Oxford. Traditionelle metoder til fugtovervågning viste sig at være utilstrækkelige.

Som svar på dette blev Tectors trådløse sensorer strategisk placeret, hvilket gav realtidsdata om fugt, temperatur og luftfugtighed. Denne proaktive tilgang gjorde det muligt at opdage lækager tidligt, minimere risikoen for strukturelle skader og støtte op om indfrielse af bæredygtighedsmålene.

“Tector detected a leak that might have gone unnoticed and fixed it immediately. The way they present data is very smart, they monitor temp and humidity and overlay geolocation data (what was the rain event that caused it) Very clever. Very powerful.”
Simon Smith
Consultant Engineer, Smith & Wallwork

Udfordring

Som pionerer inden for massivtræ konstruktion stod Smith & Wallwork over for udfordringen med at håndtere risici for vandskader, overvåge flade tage i CLT for at sikre, at træet tørrede som forventet, og sikre overholdelse af skiftende lovgivningsmæssige standarder.

Installation af fugtmonitorering blev foranlediget af historiske vandlækager under konstruktionen, hvilket krævede proaktive foranstaltninger til at overvåge fugtniveauer og afbøde potentielle strukturelle skader.

Traditionelle tilgange til fugtovervågning var enten for omkostningstunge eller manglede fjernadgang til data og den lette implementering, som Smith & Wallwork krævede.

Løsning

Smith & Wallwork stod for placeringen af Tectors trådløse sensorer inden for trækonstruktionen.

"Installation behøver ikke at blive udført af en specialist. Meget lettere og billigere end konsulenter. Tector kræver ingen træning, meget intuitivt, brugervenligt" - Simon Smith, Consultant Engineer, Smith & Wallwork.

Tectors løsning tilbød realtidsdata om fugtniveauer, temperatur og luftfugtighed i letforståelige dashboards, tilgængelige overalt med internetforbindelse. Tectors sensorer blev strategisk installeret på hver etage i bygningen, rettet mod områder udsat for potentiel vandindtrængen.

På platformen beskrives en omfattende oversigt over de præcise placeringer af disse sensorer sammen med status for den omgivende isolering og ventilation. Denne kontekstuelle information er afgørende for nøjagtigt at tolke sensordata.

"Tector opdagede en lækage, der ellers kunne være gået ubemærket hen, og fik det straks udbedret. Den måde, de præsenterer data på, er meget smart; de overvåger temperatur og luftfugtighed og lægger geo data ovenpå (hvilken nedbør forårsagede det). Meget smart og meget effektivt"

Den proaktive overvågning gjorde det muligt at opdage lækager tidligt og overvåge udtørrings-processen. Denne tilgang minimerede risikoen for strukturelle skader og støttede bygherrens bæredygtighedsmål. Trækonstruktioner er særligt sårbare over for vand, hvis det forbliver vådt med +20% fugt, opstår der risiko for råd og skimmel.

Impact

Ved at opdage og adressere lækager i realtid forhindrede Tector potentielle strukturelle skader, der ellers kunne være gået ubemærket hen, og sikrede dermed holdbarheden af kundens trækonstruktioner.

Platformens intelligente analyse og dashboards, der inkorporerer temperatur-, fugtigheds- og geo data, gav firmaet handlingsorienterede indsigter i fugtniveauer og potentielle risici, hvilket muliggjorde informeret beslutningstagning og proaktiv risikostyring.

Tectors løsning beskyttede ikke bare en bygning, men blev et symbol på læring og fremskridt. Med håndfaste data fortsatte Smith & Wallwork, deres engagement i bæredygtighed, ligesom de dygtige mennesker i Oxford, altid ser fremad, mens de respekterer fortiden.