Altid opdateret

Du behøver ikke bekymre dig om fugtniveauerne i din bygning, før du skal. Fokuser på andre prioriteter, velvidende at du vil blive alarmeret, når noget kræver din opmærksomhed.

Aftal møde
a white speech bubble with the words alert

Tre alarmtyper, total dækning

Ligesom vi udfører en flerlaget dataanalyse på fugtmålinger, har vi også flere alarmtyper for at sikre, at vi dækker alle potentielle problemer med indbygget redundans.

1
Grænseværdier kan konfigureres af brugeren baseret på betinget logik: store stigninger i fugt, luftfugtighed over en bestemt værdi, når betingelserne for skimmelvækst er til stede osv.
2
Referencealarmer advarer dig, når værdierne er over, hvad sensorerne på det nøjagtige sted burde være.
3
Intelligente alarmer advarer dig, når værdierne er unormale i forhold til lokalt vejr, placering, historiske data og årstid.

Fugtighedssensorer forbedrer byggesikkerhed

"We believe that sustainability, digitalization and new technologies must be combined to achieve our ambitious climate goals. It has become clear to us that a collaboration with Tector's sensor solution is a step in the right direction to achieve our goals."
Marianne Friis
Arkitema, COWI
Read case

FAQ

FAQ om advarsler

Hvilke typer fugtalarmer findes der?

Vores alarmsystem er fleksibelt og kan tilpasses dine specifikke behov. På platformen adskiller vi mellem:

  • Indbyggede alarmer
  • Brugerdefinerede alarmer

Indbyggede alarmer er alarmer, vi har defineret på forhånd, som som standard aktiveres for enhver sensor efter opsætning, medmindre andet er aftalt. Disse alarmer inkluderer:

  • Alarm vedrørende manglende værdier: Når sensoren ikke har sendt de forventede målinger i 48 timer, 1 uge og 4 uger, henholdsvis.
  • Alarm vedrørende stor stigning i fugt: Når to efterfølgende fugtmålinger viser en stigning i træfugtighed på mere end 5 %.
  • Alarm vedrørende fugtindhold over referenceværdier: Når medianen af de sidste uges fugtmålinger er over en referenceværdi. En referenceværdi er det forventede fugtindhold af en sensor under hensyntagen til dens placering. 

Brugerdefinerede alarmer

Brugerdefinerede alarmer kan tilpasses de fleste scenarier ved at definere en række alarmkriterier, som alle skal opfyldes, før en alarm sendes. Et alarmkriterium defineres som vist på billedet nedenfor ved at vælge en parameter, en operator og en værdi. Alle alarmer kan aktiveres eller deaktiveres til enhver tid for hver enkelt sensor.

Hvad er en intelligent fugtalarm?

En fugtalarm er en meddelelse fra Tector, der sendes til dig via e-mail afhængigt af dine præferencer og er relateret til en bestemt fugtsensor. Meddelelsen sendes, hvis vores alarmsystem har registreret eventuelle uregelmæssigheder, der bør undersøges. Meddelelsen indeholder altid en beskrivelse af den pågældende situation og angiver dermed, hvordan situationen ser ud.

Har du stadig spørgsmål?

Tal med en ekspert for at lære mere.
Aftal møde